Kasutustingimused

 1. Müügitingimuste kehtivus
  1) Müügitingimused kehtivad mrgeorg.eu veebipoest tarbijast ostja (edaspidi Tarbija), juriidilisest isikust ostja (edaspidi Äriklient) ja ettevõtja Amanti OÜ (registri kood 14153919) (edaspidi mrgeorg.eu veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
  2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad mrgeorg.eu veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
  3) Mrgeorg.ee veebipood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel mrgeorg.eu.
  4) Käesolevad müügitingimused kehtivad alates 1.detsember 2016.a.
 2. Hinnainfo
  1) Kõik mrgeorg.eu veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
  2) Kauba ostudele, millele pole kehtestatud eraldi toote lehel tasuta transporti, lisandub hinnale transpordi hind vastavalt Tarbija või Ärikliendi valitud tarneviisile.
  3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva pärast tellimuse vormistamist).
  4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija või Ärikliendi ja mrgeorg.eu veebipood vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
  5) Mustpanter.ee veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel mrgeorg.eu ja selle alamlehtedel.
 3. Tellimuse vormistamine
  1) Lisa soovitud tooted ostukorvi.
  2) Ostukorvi lehel täida nõutud andmeväljad. Mine kassasse. Vali Sulle sobiv tarnemeetod ja täida kõik nõutud andmeväljad. Seejärel vali Sulle sobiv makseviis ning andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiad, pärast nõutud väljade täitmist, ekraanile kuvatud arvelt. Valides krediitkaardimakse või pangalingi kaudu tasumise, saad tasuda tellimuse eest koheselt ning Sulle saadetakse arve e-kirjaga kohe peale tasumise lõpule viimist. Tellimuse vormistamiseks vajuta lingile „Esita tellimus”. Peale makse sooritamist vajutage palun nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.
  3) Täida ostukorvi leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Sinu ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning vajadusel hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
  4) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel. Füüsilised tooted jõuavad Sinu valitud pakiautomaati paari tööpäeva jooksul peale makse laekumist. Kui toode puudub meie laost (vastav märge tootelehel), on tarnetingimuseks kuni 7 tööpäeva.
 4. Müügilepingu jõustumine
  1) Kauba müügilepinguga kohustub mrgeorg.eu veebipood andma Tarbijale või Ärikliendile üle olemasoleva, valmistatava või mrgeorg.eu veebipoe poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale või Ärikliendile. Tarbija või Äriklient kohustub mrgeorg.eu veebipoele tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

  2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 4 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
  3) Müügileping jõustub pärast Tarbija või Ärikliendi tehtud makse laekumist mrgeorg.eu veebipoe pangakontole.
 5. Kohaletoimetamine
  1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib mrgeorg.eu veebipood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
  2) Mustpanter.ee veebipoe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest mrgeorg.eu veebipoe pangakontole.
  4) Mustpanter.ee veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida mrgeorg.eu veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.
 6. Tagastamisõigus Tarbijale
  1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
  2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
  3) Kauba tagastamiseks tuleb kirjalikult esitada tagastussoov, mille leiate  juhendi leiate SIIT. Esitada see elektrooniliselt e-posti aadressile info@jeanfalcon.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Mrgeorg.ee veebipood saadab 24 h jooksul Tarbijale taganemisavalduse kättesaamise kinnituse.
  4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama e-posti aadressile info@jeanfalcon.com tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
  5) Mrgeorg.ee veebipood tagastab kauba kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud.
 7. Tagastamisõigus Ärikliendile
  1) Tagastamisõigus ei kehti Ärikliendile ning kõik ostud on lõplikud.
 8. Vääramatu jõud
  1) Mustpanter.ee veebipood ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida mrgeorg.eu veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.
 9. Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemine
  1) Tarbija või Äriklient annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse mrgeorg.eu veebipoele koguda ja töödelda Tarbija või Ärikliendi isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, e-postiaadress, pakiautomaadi valik) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
  2) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
  3) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku mrgeorg.eu veebipoe veebilehel.
  4) Mustpanter.ee veebipoel on õigus kasutada Ärikliendi e-posti aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Ärikliendile, kui Äriklient ei ole selleks vastupidist soovi avaldanud.
  5) Pangalingi kaudu ostude eest tasumisel on kasutusel krüpteeritud andmeside pankadega, mis tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub mrgeorg.eu veebipoel ligipääs.
  6) Tarbija või Äriklient kinnitavad, et tellimuse esitamisega nõustub ta mrgeorg.eu veebipoe privaatsuspoliitikaga ning on sellega tutvunud.
 10. Pretensioonide esitamise kord Tarbijale
  1) Mrgeorg.ee veebipood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
  2) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
  3) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad mrgeorg.eu veebipood ja Tarbija omavahel kokku e-posti teel. Parandamise kulud katab mrgeorg.eu veebipood.
  4) Mrgeorg.ee veebipood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
  5) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@jeanfalcon.com pretensiooni, mille vormi leiatelingilt: https://mrgeorg.eu/kasutustingimused/taganemine/, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
  6) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
  7) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest. Mustpanter.ee veebipood saadab 24 h jooksul Tarbijale kaebuse kättesaamise kinnituse.
  8) Tarbijal on õigus nõuda mrgeorg.eu veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi saamist, kui mrgeorg.eu veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, mrgeorg.eu veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 11. Pretensioonide esitamise kord Ärikliendile
  1) Mrgeorg.ee veebipood vastutab Ärikliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad 14 päeva jooksul, alates kauba üleandmisest Ärikliendile.

  2) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@mrgeorg.eu pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 12. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
  1) Kui mrgeorg.eu veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus mrgeorg.eu veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et tema õigusi on rikutud, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijale, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse http://www.consumer.ee/.

Müügitingimused on kehtestanud Amanti OÜ juhatuse liige 01.12.2016.